Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Module hóa ứng dụng và mô hình MVVM

Trước đây, việc bảo trì ứng dụng Android khá là khó khăn. Một lý do chủ yếu của vấn đề này là do các activity, fragment và các view thường được liên kết chặt chẽ với nhau. Để khắc phục tình trạng n... ...

RxSwift + MVVM: how to feed ViewModels

Nguồn: https://medium.com/blablacar-tech/rxswift-mvvm-66827b8b3f10 Bài này mình chỉ viết về cách tiếp cận thứ nhất. ViewModels Một vài quy tắc quan trọng của ViewModel: - Nó có thể được sử dụng bở... ...

Mô hình MVVM trong Vue.js

MVC, MVP, và MVVM là 3 mô hình thông dụng khi phát triển phần mềm. Chắc hẳn các bạn đã quen với mô hình MVC, MVP, trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn mô hình Model View View-model (M... ...

Flutter và MVVM

Bài viết này mình sẽ sử dụng mô hình MVVM làm kiến trúc cho một ứng dụng thời tiết chạy trên mobile, được viết bằng ngôn ngữ Dart thông qua Flutter SDK. Trước hết hãy xem qua Flutter là gì đã nhé. ... ...
  • 1
  • 2