Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Support Vector Machine

Tổng quan Support Vector Machine (SVM) là một trong những thuật toán mạnh mẽ cũng như được sử dụng phổ biến nhất trong Machine Learning. Ý tưởng chủ đạo của SVM là xây dựng một bộ phân lớp nhằm tố... ...

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

Hiện nay, việc biến đổi khí hậu đang dần có nhiều tác động tiêu cực hơn, gây ra những ảnh hưởng và thiệt hại to lớn. Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện thời tiết cực đoan ở hầu hết mọi nơi trên t... ...

Hướng dẫn làm chatbot đơn giản

Mở đầu Nhân một ngày đẹp trời, tôi ngồi đây viết một bài hướng dẫn làm một con chatbot đơn giản, nói không với framework chatbot như Rasa :). Con bot này tôi sẽ code theo hướng NLU, tức là no stori... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 18