Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Entropy Pools Run Dry

Đặt cái tên không hay nên chắc bài của mình cũng chả có mấy ma xem. Bắt đầu nào, tháng 1 vừa rồi, mình có tham dự meet-up của viet openinfra. Tại đây mình được chia sẻ về kinh nghiệm của Viettel v... ...

Low on memory

Đó là một vấn đề nan giải phổ biến: Tôi vừa có một cỗ máy Linux hoàn toàn mới, tôi gắn thêm rất nhiều RAM đắt tiền và để nó trong một ngày. Bây giờ, nó hết bộ nhớ, hoặc nó đang sử dụng bộ nhớ Swap!... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 11