Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bypass OS Command Injection

![](https://images.viblo.asia/54aa9667-2535-4959-ad70-e66097fc2a03.jpg) 1. OS Command Injection là gì? OS Command Injection (hay còn gọi là shell injection) là lỗ hổng cho phép kẻ tấn công thực thi các lệnh bất kì của hệ điều hành trên server chạy ứng dụng với đặc qu... ...

Wget trong Linux

Giới thiệu Wget được phát triển bởi GNU hỗ trợ bạn tải nội dung của một trang web hay tải các file. Nó có thể tải thông qua FTP, SFTP, HTTP, và HTTPS, nó có thể dùng trên bất cứ nền tảng nào như L... ...

Phân quyền trong Linux

Giới thiệu Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở được rất nhiều người sử dụng. Nhiều người đã chuyển từ Windows sang Linux hay ngược lại, tuy nhiên khi chuyển sang một hệ điều hành mới thì gặp khó... ...

Load Balancing linux

![](https://images.viblo.asia/a8349c3e-462e-4241-97af-7d58dc605cd7.jpg) 1. Load balancing là gì * Load balancer là một thiết bị hoạt động như một reverse proxy để phân phối lưu lượng truy cập mạng hoặc ứng dụng trên một số máy chủ. Load balancer được sử dụng để tăng... ...

Linux capacity planning

Dạo đầu =)) Tình hình Cô Vy ngày càng phức tạp , khiến cuộc sống của chúng ta đảo lộn, nhưng không thể vì thế mà bạn nên buông thả hay phó mặc mọi thứ Sau sóng gió, có người trở nên rệu rã và mãi k... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 13