Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Interface vs Abstract Class] - Kẻ tám lạng người nửa cân?

![](https://images.viblo.asia/3549fd11-d0e4-4518-9972-9bc66d4d3221.png) 1. Mở đầu câu chuyện. - Interviewer: Chào em, em đến phỏng vấn internship Java nhỉ? - Interviewee: Dạ, đúng rồi anh ạ. - Interviewer: Em giới thiệu chút về bản thân xem nào?? - Interviewee: Bla, b... ...

[4 tính chất của lập trình hướng đối tượng] - Bộ tứ siêu đẳng? - Phần 1

![](https://images.viblo.asia/5131ce09-25f4-442b-90f8-b8832ddab7c4.png) 1. Giới thiệu nhân vật. Tý: Nhìn cái tiêu đề là tao biết mày định nói về 4 cái tính chất của lập trình hướng đối tượng chứ gì, cái này xưa rồi mày nói ai nghe chứ! Tèo: Mày đừng tưởng bở, hỏi ra ... ...

Sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục (POP) và lập trình hướng đối tượng (OOP)

Lập trình hướng thủ tục (POP) và Lập trình hướng đối tượng (OOP) đều là phương pháp lập trình, sử dụng ngôn ngữ cấp cao. Một chương trình có thể được viết bằng cả hai ngôn ngữ, nhưng nếu tác vụ rất... ...

Nguyên lý S.O.L.I.D trong lập trình hướng đối tượng

![](https://images.viblo.asia/4d51a175-aadf-49eb-9811-5c4ff2c9e95b.png) Nguyên lý S.O.L.I.D được sinh ra để giúp chúng ta trong quá trình lập trình hướng đối tượng có thể tạo ra được những ứng dụng tốt hơn. Cụ thể là những nguyên tắc này khuyến khích chúng ta tạo đượ... ...

Tất cả những gì bạn cần biết khi bắt đầu với lập trình hướng đối tượng.

I. Các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. - Hôm nay mình xin tổng hợp một số định nghĩa cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. 1. Lập trình hướng đối tượng là gì: - Lập trình hướng ... ...