Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

State và Props trong Reactjs

Hello các bạn, tiếp tục seri tìm hiểu về ReactJs hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai thứ mình cho là thú vị nhất của ReactJs là State và Props. 1. State State bạn có thể hiểu đơn giản là mộ... ...

Memoization trong React

![](https://images.viblo.asia/2fd54944-83d5-4eff-a36b-e9fc0dcb54ab.png) 1.Introduction Memoization có liên quan mật thiết đến bộ nhớ đệm, và dưới đây là một ví dụ đơn giản: Ý tưởng cơ bản là: kiểm tra đầu vào và sẽ return đầu ra trước đó nếu được gọi với cùng một đầ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 128