Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Xử lý Class trong TypeScript

Class và Inteface là hai cấu trúc mạnh mẽ không chỉ trong lập trình hướng đối tượng mà còn type - checking trong TypeScript . Từ một Class chúng ta có thể tạo ra các Object có cùng cấu trúc phương... ...

Xử lý sự kiện (Event) trong ReactJS

Trong bài học mình sẽ hướng dẫn bạn "Làm sao để sử dụng Event (sự kiện) trong ReactJS". Cũng không có nhiều khác biệt khi bạn sử dụng các event trong ReactJS so với sử dụng các event trong Javascri... ...

Ai muốn đoạn mã JavaScript sạch hơn không?

![](https://images.viblo.asia/63ddca92-1c39-4170-b471-4030340aab02.jpg) Đồng đội: Đứa nào viết đoạn code này đây?<br> Mong đợi: Ít sờ my! Bạn trả lời một cách tự hào vì đơn giản đoạn code trông có vẻ khá là ổn áp.<br> Thực tế: Nah, không phải tao! Bạn đang cố trốn tr... ...

Tổng quan và so sánh ReactJS với VueJS

![](https://images.viblo.asia/6913ffa5-8c55-442b-bb8d-fcc277b629d7.png) Giới thiệu tổng quan về React 1. React là gì? Chúng ta có thể hiểu đơn giản, React là một thư viện Javascript (không phải framework) được phát triển bởi Facebook (2013) giúp hỗ trợ xây dựng giao d... ...

Giải quết bài toán kéo thả trong React

Nội dung: Khi mình bắt đầu dùng dùng ứng dụng quản lý công việc như trello, asana mình cảm thấy khá hứng thú khi thấy việc kéo thả giữa các task để chuyển trạng thái công việc, cũng như việc sắp... ...

Vỡ lòng ReactJS kết hợp AframeJS

Chào các bạn lại là mình đây :D. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một chủ đề theo mình nghĩ là tương đối mới và thú vị đó là sự kết hợp giữa ứng dùng React với Aframe. Mình cùng bắt đầu :100: 1. ... ...

Setting tham số mặc định trong es6

Thật đơn giản để cài đặt tham số mặc định với ES6 . Với cách làm trước đây thì ta sẽ sử dụng toán tử ba ngôi để gán giá trị mặc định nếu nó không được xác định. Với ES6 bạn có thể cài đặt giá trị ... ...

Một số câu hỏi phổ biến về VueJS (P.1)

1. VueJS là gì? VueJS là một JavaScript framework mã nguồn mở, tiến bộ để xây dựng giao diện người dùng nhằm mục đích dần dần có thể được áp dụng. Thư viện cốt lõi của VueJS chỉ tập trung vào lớp v... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 116