Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Jest js mock jquey and lib

Bài viết này mình sẽ tổng hợp một số cách mock của jest khi viết unit test trong code js với thư viện jest. Mock jest with jquery Mock $.ajax Gỉa sử bạn có đoạn code như sau cần phải mock cái b... ...

Tìm hiểu về Testing với Jest

Mỗi một dự án khi bạn làm thì phần viết test ít khi được để ý tới nhiều. Đa phần những dự án nào khách hàng yêu cầu viết test thì lúc đó mới có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nó. Nên khái niệm viết ... ...

Test Javascript with Jest

Testing là cần thiết Giả sử bạn bắt đầu viết một ứng dựng mới, bạn tham gia xuyên suốt dự án và biết mọi thứ về ứng dụng bạn đang làm. Vậy tại sao bạn nên viết test về những điều bạn đã biết? Code... ...

Testing javascript with jest

Ưu điểm khi sử dụng Jest 1. Đơn giản, dễ hiểu 2. Không cần cấu hình gì cả 3. All in one 4. Nhanh Cài đặt Jest không cần cài đặt gì phức tạp. Bạn chỉ cần kéo thư viện về là gần như mọi thứ đã sẵn sà... ...
  • 1
  • 2