Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Closure Javascript là gì?

Chào mn, trong javascript có rất rất nhiều khái niệm như hoisting, currying, higher-order-function,... Nhưng có một khái niệm có thể còn mơ hồ và bạn chưa biết nhiều về nó, đó chính là Closure. Vậy... ...

Primary Value and Reference Value

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu tới bạn đọc Khái niệm về Variable và các hoạt động của nó ở trong Javascript 1. Khái niệm cơ bản Trong Javascript, variable được lưu trữ bởi 2 loại giá trị... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 106