Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về Testing với Jest

Mỗi một dự án khi bạn làm thì phần viết test ít khi được để ý tới nhiều. Đa phần những dự án nào khách hàng yêu cầu viết test thì lúc đó mới có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nó. Nên khái niệm viết ... ...

Animate với Greensock

Có rất nhiều cách để thực hiện animation trên web, và hôm nay mình xin giới thiệu một cách rất hay để animate đó là sử dụng thư viện Greensock (GSAP). GSAP giúp điều khiển thuộc tính dễ dàng Animat... ...

Kiểu dữ liệu Symbol trong JavaScript

Symbol là một kiểu dữ liệu nguyên thủy của JavaScript, cùng với string, number, boolean, null và undefined. Nó được giới thiệu lần đầu tiên tại ECMAScript 2015 (ES6) một vài năm về trước. Nó có một... ...

Some useful javascript tips

Cũng giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có hàng tá thủ thuật để thực hiện cả các nhiệm vụ dễ và khó. Một số thủ thuật được biết đến rộng rãi trong khi những thủ thuật khác đủ để thổi... ...

Syntax JavaScript ES6

1. Const and let const là một từ khóa mới trong ES6 để khai báo các biến. const là mạnh mẽ hơn var. :) Sau khi sử dụng, biến không thể được chỉ định lại. Nói cách khác, đó là một giá trị bất biến ... ...

Giới thiệu framework Vue.js

Trong thời gian gần đây, công đồng lập trình web thường nhắc đến một framework có tên Vue.js cũng như bàn luận rất nhiều về các ưu điểm của nó khi so sánh với các framework đã có mặt từ rất lâu như... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 94