Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Factory Pattern trong Java

Giới thiệu về Factory Design Pattern trong Java Factory Design Pattern Factory Design Pattern được sử dụng khi chúng ta có một superclass có nhiều class con và cần phải trả về một trong các class ... ...

Singleton Pattern trong Java

Singleton Class trong Java 1. Giới thiệu Trong bài viết ngắn này, chúng tôi sẽ thảo luận về hai cách phổ biến nhất để implement Singletons trong Java thuần. 2. Singleton dựa trên lớp Cách tiếp cậ... ...

Kiến thức nền về lambda Java 8

Như các bạn đã biết, Java 8 là một sự thay đổi lớn. Giúp cú pháp Java thon gọn và dễ đọc hơn. Nhưng nhiều bạn khá khó khăn khi bắt đầu, nên mình sẽ viết 1 bài phần tích cặn kẽ tại sao lại sử dụng ... ...

Đa luồng trong Java

Đa luồng trong Java Đa luồng (multithreading) là một tính năng của Java cho phép việc thực thi đồng thời hai hoặc nhiều phần của chương trình để có thể tận dụng tối đa sức mạnh của CPU. Mỗi phần c... ...

Các cách iterate map trong Java

Thông thường, có 5 cách để iterate một Map trong Java. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 5 phương pháp ấy với những điểm mạnh và điểm yếu của từng phương pháp. Trước hết, chúng ta c... ...

Làm thế nào để merge stream trong java 8

Các bạn nếu đã làm việc với Java 8 thì hẳn đã quen thuộc với Stream. Tuy nhiên liệu các bạn đã từng tự hỏi làm sao để merge các Stream lại? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem làm sao ... ...
  • 1
  • 2