Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

ES2020 có gì mới?

Sau khi phát hành phiên bản ES6 năm 2015, Javascript đã có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trước. Và trong năm nay, với sự hoàn thiện của ES2020, lại một lần nữa hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta n... ...

NativeScript 7.0 có gì mới!

NativeScript 7.0 đánh dấu một bước tiến quan trọng cho khung công tác bằng cách phù hợp với các tiêu chuẩn JS hiện đại và mang lại tính nhất quán rộng rãi trên toàn bộ ngăn xếp. Nó cũng thống trị t... ...

Tại sao bạn nên tìm hiểu Next.js

![](https://images.viblo.asia/aaae9904-6b99-43f9-8e96-f6acb691a4c1.jpg) 1. Early web Trở lại giữa những năm 2000, khi web còn non trẻ và đang phát triển, các nhà phát triển mới bắt đầu chuyển từ các trang HTML tĩnh sang các trang web động. Đó là thời hoàng kim của ng... ...

Content Projection Trong Angular

Angular cho phép chúng ta tạo ra giao diện của website dựa trên sự kết hợp giữa nhiều component khác nhau và để có thể giúp developer tạo ra các component có độ tái sử dụng(reusability) cao thì ang... ...

Best practices cho Javascript

Giới thiệu Xin chào, bài viết này mình sẽ tổng hợp lại một số best practices khi làm việc với JS mà mình học được, hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn Hạn chế sử dụng == Trong JavaScript có cả == và ==... ...

3 cách xử lý bất đồng bộ ở JavaScript

Javascript là ngôn ngữ đơn luồng (single-threaded), điều này có nghĩa là nó chỉ có thể xử lý một câu lệnh tại một thời điểm. Để loại bỏ rào cản này thì chúng ta có thể sử dụng bất đồng bộ, và bài v... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 158