Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Swift] SwiftUI: Color

![](https://images.viblo.asia/1e8e5bbd-b5cf-491d-be86-109c4180a700.jpeg) Với màu sắc, bạn có thể mang lại một cái gì đó nghệ thuật hơn cho ứng dụng của bạn. Có lẽ một số thiết kế nên có màu sắc nhất định và không chỉ có màu đen và trắng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ ... ...

Record Audio trong swift

Mặc dù không khó để ghi lại âm thanh bằng iPhone, nhưng nó mất khá nhiều dòng code Trước tiên, bạn cần import thư viện AVFoundation. Bạn sẽ cần thêm ba thuộc tính vào bộ điều khiển xem của mình: m... ...

SWIFT: Custom action cho Tab bar item

1. Giới thiệu: * Ứng dụng điện thoại ngày càng có nhiều chức năng hơn trên cùng một ứng dụng, chính vì thế một ứng dụng cần có một hình thức phân chia các khu vực chức năng chính khác nhau để người... ...

Method Swizzling là gì?

Bạn đã bao giờ nghe tới method swizzling chưa? Chắc hắn đây không phải là một khái niệm phổ biến với đa số mọi người nhưng nó lại khá quan trọng đấy. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu x... ...

Splitting up Swift types

Ý tưởng các ứng dụng khác nhau, các tính năng và hệ thống khác nhau nên được tách biệt rõ ràng về mặt trách nhiệm và mối quan tâm của chúng là điều mà được chấp nhận rộng rãi trên toàn bộ ngành côn... ...

iOS design pattern (Part2)

Nội dung - Giới thiệu - The Observer Pattern - The Adapter pattern - The Memento Pattern Giới thiệu Ở phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các design pattern thường gặp như: Singleton, M... ...

Working With Dispatch Queues trong swift

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ viết về một chủ đề khá nâng cao trong ngôn ngữ swift, đó chính là Dispatch Queues. Vậy Dispatch Queues là gì và dùng để làm gì? Có lẽ mọi lập trình viên ios đều đã... ...

Swift — Codable

Bản thân mình là một người không thích dùng thư viện thứ ba, thường trong các project mình luôn cố gắng tự viết theo thư viện thuần. Nếu bạn cũng là người như vậy thì hãy tiếp tục đọc bài nhé :stuc... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 70