Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

MVVM in iOS Swift

Bất cứ khi nào chúng ta xây dựng ứng dụng iOS, câu hỏi này luôn luôn xuất hiện trong đầu chúng ta, chọn mô hình nào cho project mới. Mô hình được sử dụng nhiều nhất trong iOS là MVC. Hầu hết các de... ...

Sub-modules cho Xcode

Let's start: Mở Xcode và tạo một WorkSpace mới. Bạn không thể thực hiện việc này từ màn hình Chào mừng của Xcode, nhưng bạn có thể sử dụng phím tắt ⌃ ⌘ N (control + command + n). Tạo một thư mục tr... ...

Xcode Build Configuration Files

Các phương pháp hay nhất về phát triển phần mềm quy định việc tách biệt cấu hình khỏi mã một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, các nhà phát triển trên nền tảng của Apple thường phải vật lộn để giải quyết c... ...

Build gRPC client iOS đơn giản

Introduction Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về gRPC và cách để build một gRPC server bằng node.js với các chức năng CRUD đơn giản: https://viblo.asia/p/build-crud-server-don-... ...

Chapter 3 Extensions

Quay trở lại thời kì đầu những năm 90s khi ngôn ngữ cơ bản tôi đã lập trình đó là C. Tôi có nhiều thư viện tuỳ chỉnh chứa những chức năng mà không phải là chuẩn của thư viện C. Tôi đã tìm thấy nhữn... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 83