Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Builder Pattern trong Swift

Đây là bài dịch từ trang medium.com, mời các bạn xem bài gốc tại đây: https://medium.com/@m.delgiudice/builder-pattern-in-swift-ce87b40de597 Nếu bạn đã từng phải đối mặt với một hàm khởi tạo có qu... ...

[Swift] Tạo custom Template Xcode

Xcode Templates là gì? XCode Templates là một công cụ để tạo các file chứa đoạn mã giúp tối ưu hiệu suất làm việc. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị một custom templates cho c... ...

Swift 5.3 có gì mới

Swift 1.0 được ra mắt vào năm 2014, trải qua 6 năm, nói về Swift 5.3 mang tới trải nghiệm mới, code bằng Swift dễ dàng hơn, an toàn và "sạch" hơn. Multi-Pattern Catch Clauses Cho đến Swift 5.2, xử... ...

Working with files and folders in Swift

Đọc và ghi files và folders là một trong những task mà hầu hết mọi ứng dụng đều cần thực hiện tại một số thời điểm. Mặc dù nhiều ứng dụng ngày nay, đặc biệt là trên iOS, có thể không cung cấp cho n... ...

Modern collection views

- Trong thời quan 2 năm từ iOS13-iOS14 chúng ta đã thấy một số thay đổi đến từ Apple về UICollectionView và các type liên quan đến nó. Không những API mới được giới thiệu mà một số các concept, khá... ...

Cách thiết kế ứng dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi ( Kids App) để tuân thủ quyền riêng tư và theo qui tắc của COPPA 2013

![](https://images.viblo.asia/6063ecbf-814c-49b6-bfa0-622091f539f4.png) Trong này chỉ tập trung về Ứng Dụng cho Mobile ( Các phần khác bỏ qua) COPPA là gì ? COPPA là từ viết tắt của : Children’s Online Privacy Protection Act được ban hành vào năm 1998 để thực thi c... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 78