Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

7 câu hỏi phỏng vấn hay lập trình viên thường gặp và một vài mẹo trả lời

Chào các bạn, lại là mình đây.:sweat_smile: Hôm nay mình xin phép được chia sẻ một số câu hỏi phỏng vấn mà lập trình viên thường gặp. À mà một số câu cũng không "thường gặp" lắm, thực chất là mình... ...
  • 1
  • 2
  • 3