Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

Câu hỏi được đặt ra Sau một thời gian đi hóng phỏng vấn của các tay to trong team thì một câu hỏi hay được đặt ra để phân biệt giữa người hiểu lơ mơ và người hiểu không lơ mơ lắm chính là câu hỏi t... ...

7 câu hỏi phỏng vấn hay lập trình viên thường gặp và một vài mẹo trả lời

Chào các bạn, lại là mình đây.:sweat_smile: Hôm nay mình xin phép được chia sẻ một số câu hỏi phỏng vấn mà lập trình viên thường gặp. À mà một số câu cũng không "thường gặp" lắm, thực chất là mình... ...
  • 1
  • 2
  • 3