Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sự khác nhau giữa ICT và IoT?

Một xã hội hiện đại - nơi mà IT được đưa vào và sử dụng hầu như khắp các lĩnh vực trong cuộc sống. Thời đại mà từ trẻ em đến người lớn, ai cũng có trong tay các thiết bị smart-phone, tablet; có thể... ...

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với các cụm từ trending về công nghệ được nhắc đến rất rầm rộ trong thời gian gần đây như: Internet of Things, Trí tuệ nhân tạo, Blockchain, Thực tế ảo ... Mà có l... ...