Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Interface vs Abstract Class] - Kẻ tám lạng người nửa cân?

![](https://images.viblo.asia/3549fd11-d0e4-4518-9972-9bc66d4d3221.png) 1. Mở đầu câu chuyện. - Interviewer: Chào em, em đến phỏng vấn internship Java nhỉ? - Interviewee: Dạ, đúng rồi anh ạ. - Interviewer: Em giới thiệu chút về bản thân xem nào?? - Interviewee: Bla, b... ...

Một số định nghĩa thao tác thông dụng được sử dụng khi kiểm thử trên Mobile

Hiện nay, việc viết testcase bằng tiếng anh trở nên phổ biến. Thậm chí, với những cty đa quốc gia, đây còn là việc bắt buộc cần phải thực hiện. Bên cạnh đó, khi viết hay trao đổi chúng ta nên dùng ... ...
  • 1
  • 2