Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Giới thiệu về Microservice

Microservices là một trong những topic mới nổi và vẫn còn hot cho tới tận bây giờ. Định nghĩa "Microservices" được chính thức công nhận vào Tháng Năm năm 2011 tại Venice. Chỉ sau đó vài năm, Micros... ...

RODC - Read Only Domain Controller

RODC là gì Read Only Domain Controler hay còn gọi là RODC, là một tính năng của Micorsoft window server, được Microsoft tích hợp vào kể từ bản window server 2008. Các đặc tính chính của RODC : - R... ...

[Infrastructure] 127.0.0.1

Introduction 127.0.0.1 là daỹ số cực kỳ quen thuộc, chúng ta gặp nó hàng ngày và làm việc với nó hàng ngày ( dĩ nhiên chúng ta ở đây là những developer :D ). Nếu xem trong file /etc/hosts thì domai... ...
  • 1
  • 2
  • 3