Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Quick Response code

![](https://images.viblo.asia/3ade2621-b121-4406-8150-370a1d4d4e5f.jpg) Bài viết sau đây giới thiệu sơ lược về mã QR 1. Quick Response code (Mã QR) là gì? QR là từ viết tắt của Quick Response (Tạm dịch “Mã phản hồi nhanh”). Đây là một mã ma trận hay được gọi là mã vạ... ...