Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

Hiện nay, việc biến đổi khí hậu đang dần có nhiều tác động tiêu cực hơn, gây ra những ảnh hưởng và thiệt hại to lớn. Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện thời tiết cực đoan ở hầu hết mọi nơi trên t... ...

Mass image resizing with imaginary

Tối ưu kích thước ảnh chính là một phần rất quan trọng trong việc tối ưu tốc độ website. Trang web của bạn sẽ không chỉ cần một file ảnh với kích thước tối ưu mà sẽ cần nhiều kích thước khác nhau c... ...

Tuần 1: Giới thiệu xử lý ảnh

Mình đang học xử lý ảnh ở trường, trong lúc vừa học vừa tìm hiểu, vừa viết bài để hiểu rõ hơn và cũng để chia sẻ kiến thức với những người bắt đầu tìm hiểu về xử lý ảnh. Nếu có gì thắc mắc hoặc có ... ...
  • 1
  • 2