Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sử dụng I18n trong Zend Framework

![](https://images.viblo.asia/abfa6790-8523-4980-82cb-21602e70cbd6.png) I. Giới thiệu PHP là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và vẫn là một lựa chọn khá phổ biến để xây dựng các ứng dụng web. Chúng ta đã sẽ tìm hiểu về I18N trong demo hôm nay. Sơ qua về Zend Frame... ...

i18n Rails

Nhớ lại hồi mới tập tành học Rails tutorial được một người anh đồng nghiệp comment rất là "có tâm" kiểu như sau: Mình cứ tưởng viết tắt chơi chữ hay gõ sai chính tả gì đó, vội đi hỏi chủ nhân thì ... ...

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 7: Sử dụng đa ngôn ngữ trong React Native (Multi-Languages) và 1 số chia sẻ cá nhân

![](https://images.viblo.asia/97551184-8e46-492b-ad03-c4b38692df83.png) I. Giới thiệu Chào các bạn! Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cách các bạn có thể xây dựng app đa ngôn ngữ trong React Native. Tất nhiên đây là chức năng thiết yếu và phải có cho ứng dụng. Nhưng lạ... ...

Javascript I18n

Intl là đối tượng mãnh mẽ hỗ trợ Javascript Internationalization API. Các thuộc tính của nó là: * Intl.Collator: cung cấp quyền truy cập vào việc so sánh các chuối. * Intl.DateTimeFormat: cung cấp... ...

Sử dụng i18n trong NuxtJS

Trong bài viết này sẽ sử dụng Vue-i18n để xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ với NuxtJS Cài đặt Bài viết này sẽ bỏ qua phần xây dựng ứng dụng với Nuxt. Giả sử mình đã có một project sử dụng Nuxt rồi, vi... ...

How to use I18N with zend framework

![](https://images.viblo.asia/abfa6790-8523-4980-82cb-21602e70cbd6.png) I. Giới thiệu PHP là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và vẫn là một lựa chọn khá phổ biến để xây dựng các ứng dụng web. Chúng ta đã sẽ tìm hiểu về I18N trong demo hôm nay. Sơ qua về Zend Frame... ...

I18n trong VueJS

Bài viết này sẽ đi hướng dẫn mọi người thiết lập một trang web VueJS với i18n một cách dễ dàng bằng cách sử dụng package VueI18n. Thiết lập project Tạo một project mới với vue-cli Nếu bạn nào chư... ...

Tự cài đặt Lazy Lookup I18n Rails

1. "Lazy" Lookup Rails đã cài đặt một cách thuận tiện để tìm kiếm phần dịch theo ngôn ngữ (translate) ở trong views. Khi bạn có 1 từ điển như sau: Bạn có thể sử dụng với dạng đầy đủ cơ bản của I18... ...

Rails I18n?

Giới thiệu Có lẽ khi gặp nhưng đoạn code trên sẽ là quen thuộc nếu ai đã và đang làm việc việc với Rails (có gi đó sai sai). Nhưng có nhưng thứ có thể chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu về nó hay có th... ...
  • 1
  • 2