Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Những đứa con rơi của HTML! (Phần 2)

![](https://images.viblo.asia/007705c7-a3a9-4236-8cf3-0e9ef71c3b72.jpg) Là một người lập trình web, đòi hỏi bạn sẽ phải thành thạo khá nhiều các framework và các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Và một điều hiển nhiên, chúng ta không thể khai thác tất cả công dụng mà ngô... ...

Vẽ Pikachu trên Canvas

1.Giới thiệu Canvas là một thẻ trong html5 với mục đích vẽ đồ hoạ trên web thông qua Javascript. Cho đến hiện tại thì hầu hết trình duyệt đều có support Canvas. Dưới đây là các phiên bản trình duyệ... ...

Thẻ <!DOCTYPE> trong HTML

Ở đầu mỗi file HTML chúng ta thường thấy một dòng như thế này Vậy dòng này có ý nghĩa gì ? Và tại sao lại cần dòng này ? 1. Document type declaration (khai báo loại tài liệu) Lược dịch từ wiki: D... ...

Những đứa con rơi của HTML!

![](https://images.viblo.asia/2ecf0088-d5a1-4534-afd1-00721a477289.png) Là một người lập trình web, đòi hỏi bạn sẽ phải thành thạo khá nhiều các framework và các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Và một điều hiển nhiên, chúng ta không thể khai thác tất cả công dụng mà ng... ...

Textarea auto height

Nhắc đến input trên nhiều dòng chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc sử dụng textarea để có thể nhập text trên nhiều dòng mà không bị giới hạn số dòng như input phải không nào, nhưng chúng ta phải xác đị... ...

HTML người con bị lãng quên!

![](https://images.viblo.asia/36c8e5c5-e379-4c7d-bccd-c26d037ec133.jpg) HTML được ví như là bộ xương của bất cứ một giao diện website nào. “Bộ xương” này sẽ giúp chúng ta xác định bố cục trên mỗi website và đánh dấu lại các phần đó bằng các thẻ (tag) nhất định, sau đ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9