Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

FormSubmit, Tạo Form không dùng Backend

![](https://i2.wp.com/tienminhvy.com/wp-content/uploads/2020/08/formsubmit.png?resize=750%2C375&ssl=1) Bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn cách tạo Form liên hệ không dùng Backend một cách dễ dàng và nhanh gọn nhất có thể bằng cách sử dụng FormSubmit. Bài viết gốc: https://tienminhvy.com/ki... ...

Tìm hiểu validate form với HTML5

Tìm hiểu validate form với HTML5 Một số cách validate bằng HTML, sử dụng API kết hợp với javascript để custom lại theo ý muốn Chúng ta cùng điểm qua các attribute mà HTML5 cung cấp để validate T... ...

Tìm hiểu cơ bản về html email

I> Giới thiệu: Mấy hôm nay mình xem mấy template email (email có nội dung được hiển thị như trang web) mẫu thấy đẹp quá nên muốn tìm hiểu thử, như email này khá quen với mọi người: Mình cứ nghĩ sẽ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 31