Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Những đứa con rơi của HTML! (Phần 3)

![](https://images.viblo.asia/563ae911-1ec2-4883-96d7-c1467f9f895f.png) HTML là bài học vỡ lòng đầu tiên của các dev nhưng hầu hết chúng ta không học và sử dụng hết các tag sẵn có mà chỉ dùng những tag phổ biến mà thôi. Bài viết này sẽ chia sẻ về một số tag rất tiện í... ...

Tìm hiểu metadata trong HTML

1. Giới thiệu Tối ưu onpage là một trong những công việc quan trọng trong SEO và những thẻ meta vẫn là những công cụ cần thiết trong quá trình thực hiện onpage. Vậy thẻ meta là gì? Ý nghĩa của nó r... ...

Chia sẻ 1 số mẹo CSS hay

Giới thiệu Hi chào mọi người , hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ 1 số mẹo CSS nhỏ nhỏ hay hay cho các bạn làm Frontend tham khảo nhé. CSS Technique 1. Make placeholder cho contenteditable bằng CS... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 29