Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Hành trình AI của một sinh viên tồi

Mình ngồi gõ những dòng này vào lúc 2h sáng (chính xác là 2h 2 phút), quả là một đêm khó ngủ. Có lẽ vì lúc chiều đã uống cốc nâu đá mà giờ mắt mình tỉnh như sáo, cũng có thể là vì những trăn trở về... ...

Scope trong Laravel.

Chào các bạn, ngày hôm này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu qua cách sử dụng scope cơ bản trong Laravel. Global Scope Hãy tưởng tượng rằng bạn cần thêm một ràng buộc vào tất cả các truy vấn tới model.... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 25