Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Hackthebox - Writeup] Cascade

![](https://images.viblo.asia/a1eb482a-a177-4c69-864f-844be6b8516b.png) Cascade là bài thứ mấy mình chơi với machine Windows trên hackthebox cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là bài này mình làm vào đúng tối sinh nhật năm nay của mình. Là một bài khá hay với LDAP, mình đã ... ...

[Hackthebox- Writeup] Book

Mở đầu Trở lại với series Writeup Hackthebox, ngày hôm qua Hackthebox đã cho retired bài Book này, được đánh giá là Medium. Bài này được mình làm từ 24/03 nhưng đến giờ mới được public. Hãy cùng m... ...

[HTB Write-up] OpenAdmin

I. Let's Start Đây là một machine mới được publish gần đây, được review khá tốt và được đánh giá phù hợp cho beginner. Được publish ngày 4/1/2020 và có IP là 10.10.10.171 Mình đã viết Write-up bài... ...

[Hackthebox Writeup] Registry

![](https://images.viblo.asia/e1b8cdcd-9942-40c5-80e3-67bc7c276769.png) Recon Mình thấy cert có thông tin nên mình thêm vào file /etc/passwd 10.10.10.159 docker.registry.htb registry.htb Thấy có thư mục /v2 báo mã 301 thì trang này có gắn basic auth. Thử nhập admin:ad... ...

[HTB Write-up] Traverxec

0. Mở đầu Hiện tại machine đã được cho vào mục retired machine nên mình đã public write-up ! Cơ bản về machine: Machine được đánh giá ở mức độ Easy, release ngày 16/11/2019 (cũng khá lâu rồi), I... ...