Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Fuzzing web với FFUF

Giới thiệu FFUF(Fuzz Faster U Fool) là một tool opensource được viết bằng Go, ffuf ngày càng phát triển vì tốc độ đáng kể của nó, nếu chạy 100 thread chúng ta có thể thực hiện scan subdomains với 1... ...

Giấc mơ harvard!

![](https://images.viblo.asia/cda18c94-7a0c-4425-a59f-cfbcf3753190.jpg) Harvard! Cái tên chắc không xa lạ gì với chúng ta. Harvard là tên của một trường đại học của Mỹ, nó nổi tiếng đến nỗi ở Việt Nam hầu như ai cũng biết. Vậy mà tôi lại không biết cho đến khi có ngư... ...

Google Dork với Python

![](https://images.viblo.asia/24ca4024-4005-4770-9413-81bca9edd194.jpg) Trong bài Cách tìm kiếm với Google, tôi có giới thiệu một vài hướng tìm kiếm nâng cao với Google. Kỹ thuật tìm kiếm đó được gọi là Google Dork hay Google hacking. Cách tìm kiếm này rất hiệu quả ... ...

Tôi đã đăng nhập vào trang quản trị Website của một ai đó!

![](https://images.viblo.asia/454a5876-1d6e-4504-8436-6c53bc2391ac.gif) Trong bài trước mình có từng viết bài về cách tìm kiếm với google (Thực ra nó phải là Google Dork hay Google hacking, mình cố tình viết khác tên cho nó đỡ nổ). Với kỹ thuật này mình có thể tìm ki... ...
  • 1
  • 2