Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Golang clean code

0. Mở đầu Nếu bạn chỉ viết code cho 1 mình bạn dùng và chỉ viết cho những project nhỏ. Liệu clean code có cần thiết? Nhưng khi project mở rộng, logic xử lý phức tạp và bạn đọc lại những gì mình viế... ...

CRUD web server với Golang

![](https://images.viblo.asia/92fe3f9d-d166-4568-ab30-7e902d56940b.png) Ở bài trước chúng ta đã thiết lập chức năng đăng nhập, đăng ký cơ bản với Golang. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ hoàn thiện một webserver cơ bản với Golang bằng việc viết thêm các tính năng ... ...

Basic Authentication với Golang

![](https://images.viblo.asia/9bc55c5a-8f49-47d7-991a-b4f92fd80400.jpg) Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu một số kiến thức căn bản để lập trình web với Golang. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết chức năng đăng ký, đăng nhập, authentication với... ...

Nhật kí golang ngày 5

Mở đầu Hôm qua sau khi làm xong mình có ngồi đọc thêm về concurrency của go thêm 1 chút. Cơ bản thì hiểu nhưng mà khả năng vận dụng vẫn kém. Chắc cách duy nhất là áp dụng thôi. Nhưng mà không có ví... ...

Nhật kí golang ngày 4

Mở đầu Hôm nay mình định học về concurrency. Quan điểm cá nhân một chút, mỗi khi học một ngôn ngữ thì mình thường cố học cả hệ tương tưởng đằng sau nó, chả phải tự nhiên mà một ngôn ngữ ra đời và đ... ...

Nhật kí golang ngày 3

Mở đầu Nay cuối tuần rồi ngại học ghê, cố nắm được con trỏ với struct vậy. Mấy cái này cơ bản giống C thôi, cũng không có gì lạ lắm. Sau 10p đọc... con trỏ thì ok không vấn đề gì, struct thì thêm ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4