Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Nhập môn CICD với Gitlab

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học Docker và CICD của mình. Kể từ bài trước đã 1 khoảng thời gian dài mình chưa tiếp tục viết bài được và mỗi lần nhìn vào series này mình lại "đau đá... ...