Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Học code qua game

Vừa bắt đầu viết bài thì cũng là lúc tôi rất muốn chơi game, nên là ta sẽ vào để thật nhanh và giải thích ngắn gọn nhé. 1. CodeMonkey Hướng tới đối tượng là trẻ nhỏ, nhưng trẻ lớn chơi cũng không... ...

Checklist for Games Apps

Hôm nay mình sẽ đổi một chủ đề hoàn toàn mới đó là về test game. Thực ra trước đây mình cũng join vào dự án game nhưng thực sự lúc đó kinh nghiệm về test game của mình chưa có nhiều. Mình đã tìm m... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9