Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Lộ trình 10 phút để trở thành một Junior Full Stack Web Developer

![](https://images.viblo.asia/63d10433-c880-44f5-9e07-53f57a53221d.jpeg) Vậy là bạn đã bắt đầu hành trình vào thế giới của phát triển web. Nhưng bạn học được gì đầu tiên? Internet quá tải với vô số thông tin về hàng triệu công nghệ khác nhau mà một nhà phát triển web ... ...