Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

FlexBox Cheat Sheets 2021

Giới thiệu Xin chào các bạn, mình có đọc được một bài viết chia sẻ về FlexBox Cheat Sheets rất đầy đủ và dễ hiểu, mình chia sẻ lại ở bài viết này nhé. Kiến trúc FlexBox FlexBox có thể chỉ định nhữ... ...

Tìm hiểu về Flexbox trong CSS

Flexbox là gì? Flexbox là một kiểu dàn trang (layout mode) mà nó sẽ tự cân đối kích thước của các phần tử bên trong để hiển thị trên mọi thiết bị. Nói theo cách khác, bạn không cần thiết lập kích ... ...

A few helpful things about flexbox

Flexbox? Chắc mọi người đã biết rồi nhỉ :grinning:, mình cũng xin giới thiêu lại cho những ai chưa biết@@ Flexbox là một tiêu chuẩn CSS được tối ưu hóa để thiết kế giao diện người dùng. Sử dụng cá... ...

Flexbox trong React Native

Mục đích chủ yếu của Flexbox là cung cấp bố cục cố định trên các kích thước màn hình khác nhau. Các thuộc tính chính trong Flexbox sẽ được giới thiệu trong bài viết này: - flexDirection - justifyCo... ...
  • 1
  • 2