Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Firebase và 5 nhầm lẫn tai hại thường gặp

![](https://images.viblo.asia/180e65da-add5-461f-badc-b82b58010e0b.png) Gần đây tôi đã đọc được khá nhiều lời bình luận online về Firebase. Đa phần chúng đều từ những developer vốn dĩ ghét Firebase. Cũng không có gì là khó hiểu bởi đó đều là những vấn đề bế tắc mà h... ...

Read and Write Data on the Web in Firebase

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách read, write và delete data trong firebase. Bài viết này chỉ dành cho người mới đầu thôi nhé, những bạn nào master rồi thì xin góp ý giúp mình. Đ... ...

Cloud Firestore Security Rules

Xin chào mọi người, tình hình là đợt vừa rồi mình gặp một task liên quan đến phần firebase rules nên phải mất kha khá thời gian tìm hiểu mới làm được task này. Nên mình sẽ viết bài này mục đích giú... ...

Học React Native từ cơ bản đến nâng cao - Phần 10: Tích hợp react-native-firebase-crashlytics 6.x và 1 số chia sẻ cá nhân (Android) -- còn tiếp

![](https://images.viblo.asia/a1323286-64c0-4a55-b626-ed2eafe21a3e.jpeg) I. Giới thiệu Xin chào các bạn! Hôm nay mình giới thiệu 1 chút về Firebase cho React Native nhé. Đối với bạn nào đã từng code mobile thì không còn lạ lẫm thì với cái tên này nữa và đây là tool k... ...

Cơ bản về Firebase trong Android

![](https://images.viblo.asia/b7efb3f1-6a74-4c6b-ba65-a98f9f59ed7b.png) Cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng của rất nhiều dự án. Chúng ta lưu trữ, truy xuất, xóa và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được lấy từ ứng dụng hoặc từ phần mềm mà chúng tạo ra. Mọi thứ t... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6