Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Event Loop trong Node.js

Giới thiệu Event Loop là một trong những khái niệm cực kì quan trọng khi chúng ta tìm hiểu về Node.js. Tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? và làm cách nào để Node.js có thể xử lý bất đồng bộ (a... ...

Testing Emitted Events

Kiểm thử với sự kiện emit Khi các ứng dụng được phát triển lớn hơn, số lượng các component cũng phát triển kèm theo đó. Khi các thành phần này cần phải chia sẻ dữ liệu, component con có thể emit m... ...

Vuejs events

Chắc các bạn không còn lạ gì với javascript events. Bài viết này mình sẽ cũng các bạn tìm hiểu về Vuejs events để xem chúng có gì khác nhau không nhé. Đầu tiên chúng ta cùng đi hiểu khái niệm sự ki... ...

EventBus

Event Bus là gì ? Event Bus là một thư viện mã nguồn mở cho Android và Java sử dụng mô hình Publisher/subscriber pattern. Event Bus là trung tâm kết nối giữa các lớp độc lập chỉ với những dòng code... ...
  • 1
  • 2
  • 3