Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Number trong Python (Phần II)

Đây là phần II của series về number trong Python. Tham khảo phần I ở đây. Arithmetic Operators and Expressions Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện các phép toán số học cơ bản như cộng,... ...

Number trong Python (Phần I)

Bạn không cần là một cao thủ Toán học để lập trình tốt. Sự thực là rất ít lập trình viên cần biết nhiều hơn các kiến thức đại số cơ bản. Tất nhiên, lượng kiến thức Toán mà bạn cần phụ thuộc và ứng ... ...

Basic Data Types in Python (Part III) (Translated)

![](https://images.viblo.asia/335ef808-e6eb-4404-9a57-aeef3060059d.png) Here’s what you’ll learn in this tutorial: - Bạn sẽ tìm hiểu về một số dữ liệu cơ bản numeric, string và Boolean được xây dựng sẵn trong Python - Bạn cũng sẽ có được cái nhìn tổng quan về các hàm... ...

Basic Data Types in Python (Part II) (Translated)

![](https://images.viblo.asia/335ef808-e6eb-4404-9a57-aeef3060059d.png) Here’s what you’ll learn in this tutorial: - Bạn sẽ tìm hiểu về một số dữ liệu cơ bản numeric, string và Boolean được xây dựng sẵn trong Python - Bạn cũng sẽ có được cái nhìn tổng quan về các hàm... ...

Basic Data Types in Python (Part I) (Translated)

![](https://images.viblo.asia/335ef808-e6eb-4404-9a57-aeef3060059d.png) Here’s what you’ll learn in this tutorial: - Bạn sẽ tìm hiểu về một số dữ liệu cơ bản numeric, string và Boolean được xây dựng sẵn trong Python - Bạn cũng sẽ có được cái nhìn tổng quan về các hàm... ...
  • 1
  • 2