Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sử dụng middleware trong Django

Middleware là một thành phần không thể thiếu của một web framework. Nó nằm giữa request và response. Khi nó nhận được request, nó sẽ xử lý và trả kết quả cho middleware kế tiếp hoặc trả về cho tầng... ...

Quản lí sessions trong Django

Khi chúng ta sử dụng sessions, dữ liệu không được lưu trữ trực tiếp trên trình duyệt. Thay vào đó chúng được lưu trữ tại server. Django tạo ra chuỗi ngẫu nhiên dài 32 ký tự được gọi là khóa session... ...

Search trong Django

Search trong Django Search dường như là một trong những tác vụ được sử dụng rất nhiều cho các ứng dụng web/app. Django là một trong những web framework mạnh nhất của Python. Do đó, trong engine củ... ...

JWT trong django rest framework

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng JWT làm phương thức login trong django rest framwork. Requirements Giả sử máy bạn đã cài sẵn các package và thư viện cần thiết sau: - Python (... ...

Django CRUD Sample App

Django là một web framework khá nổi tiếng được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python. Nó không phải là một micro-framework như Flask, mà là một framework với đầy đủ các thư viện, module hỗ trợ các we... ...

Related objects reference in Django

class RelatedManager Một "related manager" là một trình quản lý được sử dụng trong liên kết một nhiều hoặc liên kết nhiều nhiều. Điều này xảy ra trong 2 trường hợp: * Đối với trường hợp là liên kết... ...

Tìm hiểu Django framwork (Python)

Lời nói đầu. Hello anh em , mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa :D . Ngày hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với python rồi đây . Nếu ae ai muốn vọc lại các bài trước của mình thì có thể vào bằn... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4