Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Lộ trình trở thành DevOps năm 2020

DevOps thì làm gì? DevOps là viết tắt của Development & Operation (phát triển và vận hành). DevOps là người làm việc với đội Dev để phối hợp nhằm "improving the software lifecycle", tức là đưa sản ... ...

Tầm quan trọng của môi trường staging

Nhiều team thường bỏ qua môi trường staging khi phát triển ứng dụng. Họ thường submit một pull request (PR), chạy test bằng CI, merge vào master và rồi deploy lên production. Đây là một quy trình k... ...

Cùng tìm hiểu về DevOps

DevOps là gì? DevOps là một sự kết hợp của các nguyên lý, thực hành, quy trình và các tool giúp tự động hóa quá trình lập trình và chuyển giao phần mềm. Với DevOps, các công ty có thể “release” các... ...

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

![](https://images.viblo.asia/7c0b0386-3492-4b3f-945d-8d9e4640ad88.jpg) Mục tiêu bài viết giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về một hệ thống Kubernetes về lý thuyết và thông qua thực hành để nắm chắc hơn. Yêu cầu người đọc cần có một chút kiến thức cơ bản về Docker (... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4