Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Cách thiết kế ứng dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi ( Kids App) để tuân thủ quyền riêng tư và theo qui tắc của COPPA 2013

![](https://images.viblo.asia/6063ecbf-814c-49b6-bfa0-622091f539f4.png) Trong này chỉ tập trung về Ứng Dụng cho Mobile ( Các phần khác bỏ qua) COPPA là gì ? COPPA là từ viết tắt của : Children’s Online Privacy Protection Act được ban hành vào năm 1998 để thực thi c... ...

Tản mạn công nghệ: Design pattern

Mình dự định sẽ viết tiếp phần 3 của ''Làm ứng dụng học toán đơn giản với React Native - Phần 3" nhưng lại bệnh mất mấy ngày, cộng thêm bận bịu với công việc, vẫn chưa kịp update cái app nhỏ nhỏ xi... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 30