Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

Các nội dung sẽ được đề cập trong bài blog lần này - Tổng quan về GNN, GCN - Bài toán Key Information Extraction, trích rút thông tin trong văn bản từ ảnh - Mô hình GNN - Tập dữ liệu hóa đơn - SROI... ...

Pytorch Learning (Part 1)

Xin chào mọi người, chào mừng đến với Serie học Pytorch của mình. Mình chỉ là 1 người đam mê đơn thuần với trí tuệ nhân tạo, đang cố gắng học hỏi để sau này có thể trở thành 1 kĩ sư trí tuệ nhân tạ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 10