Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Support Vector Machine

Tổng quan Support Vector Machine (SVM) là một trong những thuật toán mạnh mẽ cũng như được sử dụng phổ biến nhất trong Machine Learning. Ý tưởng chủ đạo của SVM là xây dựng một bộ phân lớp nhằm tố... ...

Deep copy trong ruby

Việc copy giá trị trong Ruby thường cần thiết. Điều này có vẻ đơn giản nếu object được copy đơn giản. Nhưng nếu bạn phải copy một object với cấu trúc gồm nhiều mảng hoặc hash, bạn sẽ gặp một số vấn... ...

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

Hiện nay, việc biến đổi khí hậu đang dần có nhiều tác động tiêu cực hơn, gây ra những ảnh hưởng và thiệt hại to lớn. Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện thời tiết cực đoan ở hầu hết mọi nơi trên t... ...

Fine tuning pre-trained model trong pytorch và áp dụng vào Visual Saliency Prediction

![](https://images.viblo.asia/51023072-83a5-4cbe-a59c-91b9fb949557.png) 1. Introduction 1.1 Fine-tuning là gì ? Chắc hẳn những ai làm việc với các model trong deep learning đều đã nghe/quen với khái niệm Transfer learning và Fine tuning. Khái niệm tổng quát: Transfer ... ...

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 4) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi các thông tin về học phần

![](https://images.viblo.asia/4a8fa908-8ad1-4be2-863d-90faf8fe9467.png) 1. Đặt vấn đề Trong bài viết trước Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 3) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi về thông tin lịch học, chúng ta đã xây dựng thêm một... ...

Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 3) - Xử lí logic chatbot khi được hỏi về thông tin lịch học

![](https://images.viblo.asia/4a8fa908-8ad1-4be2-863d-90faf8fe9467.png) 1. Đặt vấn đề Tiếp tục chuỗi bài viết về chatbot Messanger, hôm nay mình tiếp tục viết phần thứ 3. Trong bài viết trước: Xây dựng chatbot Messenger cập nhật thời khóa biểu cho sinh viên (Phần 2) -... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 11