Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Debug trên Jupyter Lab

Giới thiệu Jupyter là một công cụ mã nguồn mở miễn phí giúp mọi người học python dễ dàng hơn. Tên Jupyter xuất phát từ cách ghép Jupyter = Julia + Python + R. Và trước đó Jupyter bắt nguồn từ IPyth... ...

Lightning Debug

Bug do mình thì tìm nhanh và đơn giản! (hoặc không :v) Bug do người khác thì tìm chả đơn giản mà fix cũng chả nhanh.. (hoặc không :v) Các vấn đề khi fix bugs: * Lỗi ở đâu ta? * Sửa đây hỏng đâu kh... ...

Debug PHP bằng PhpStorm

Khi code, việc gặp bug là điều không thể tránh khỏi, bug không ngán một ngôn ngữ nào. Khi project nhỏ (tự code từ đầu) hay đang code để giải bài tập thì việc debug có thể khá dễ dàng. Nhưng khi ta ... ...

Các cách debug các thiết bị mobile và tablet

Giờ đây các thiết bị điện thoại và tablet ngày càng phổ biến, nhất là hệ điều hành iOS của Apple. Chính vì thế mà ngày càng có nhiều nhu cầu về responsive trên các trình duyệt mobile. Và từ đây chú... ...

How to debug in IDE PhpStorm ?

Làm thế nào để debug trên phpstorm? Khi mới bắt đầu code php với zf2 trên phpstorm, mình tự hỏi làm thế nào debug được như java mà chúng ta thường làm, sau một hồi hỏi han giáo sư Google, mình thấy... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4