Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Các công cụ điều khiển luồng dữ liệu trong Python

![](https://i2.wp.com/beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/02/python-control-flow.jpeg?w=1050&ssl=1) (image from internet) Mở bài Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần “The Python Tutorial” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python”. The Python Tutorial mang đến những khái niệ... ...

Tài liệu videos và audios cho người học và nghiên cứu Python

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/02/library-849797_1920.jpg) (hình lượm trên pixabay) Chào mừng mọi người đến với bài cuối cùng của phần “Lượn lờ cùng Python” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python” Tài liệu videos và audio cho người học và nghiên cứu ... ...

Bắt đầu với Python

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/01/getting-started.jpg) Mở bài Chào mừng mọi người đến với bài post thứ ba của phần “Lượn lờ cùng Python” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python” Trong phần này, tụi mình sẽ cùng nhau dạo quanh quanh những phần ngoài... ...

Khám Phá Đại Bản Doanh Python Series Overview

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2019/12/Screen-Shot-2019-12-28-at-8.23.21-AM.png) Và từ đó, sê ri “Khám Phá Đại Bản Doanh Python” ra đời Đây là bản cập nhật của bản overview cũ, vì mình đọc lại thấy cái bản cũ nó sida quá nên mình viết gọn lại để đỡ tốn thời gian của mn :D M... ...