Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tracking Cookies

Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn biết Tracking Cookie là gì; Cách chúng ảnh hưởng đến bảo mật và quyền riêng tư của bạn; Và làm thế nào để ngừng Tracking Cookie. 1. What are Tracking Cookies? Tr... ...

CORS - Tiện lợi nhưng cũng lắm rủi ro

![](https://images.viblo.asia/c4613ce2-f8f3-4ff3-b950-682e336bb58f.png) I. Các khái niệm chung Đối với developer, việc sử dụng CORS để chia sẻ tài nguyên giữa các domain là công việc hết sức bình thường, nhưng không phải ai cũng biết cách để ứng dụng CORS cho an toàn.... ...

Tôi đã đăng nhập vào trang quản trị Website của một ai đó!

![](https://images.viblo.asia/454a5876-1d6e-4504-8436-6c53bc2391ac.gif) Trong bài trước mình có từng viết bài về cách tìm kiếm với google (Thực ra nó phải là Google Dork hay Google hacking, mình cố tình viết khác tên cho nó đỡ nổ). Với kỹ thuật này mình có thể tìm ki... ...

Lỗ hổng PHP-FPM (CVE-2019-11043) với máy chủ NGINX khiến nhiều trang web bị ảnh hưởng

![](https://images.viblo.asia/1e9642a2-ef48-4006-a96f-ae4084f33fcf.png) Một lỗ hổng được báo cáo gần đây, có mã là CVE-2019-11043, có thể ảnh hưởng đến các trang web sử dụng PHP-FPM để thực thi các trang PHP. Việc sử dụng PHP-FPM đặc biệt phổ biến tại các trang web sử... ...
  • 1
  • 2
  • 3