Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Lộ trình trở thành một kỹ sư AI

Hôm nay mình viết bài này để có thể lưu lại dòng thời gian mà mình đã tự học và trải nghiệm từ thực tế chia sẻ mọi nguời có cái nhìn tổng quan hơn về quá trình phát triển sự nghiệm trở thành một kỹ... ...

Example groups Rspec - Part 1

Quảng cáo phương thuốc quý Nếu các bạn đã chán ngấy với việc viết và nhìn những dòng code sau đây lặp đi lặp lại thì bài viết này là dành cho bạn. Một cách chữa ngấy cho các bạn nhé vì nhà tôi 3 đ... ...

Hành trình AI của một sinh viên tồi

Mình ngồi gõ những dòng này vào lúc 2h sáng (chính xác là 2h 2 phút), quả là một đêm khó ngủ. Có lẽ vì lúc chiều đã uống cốc nâu đá mà giờ mắt mình tỉnh như sáo, cũng có thể là vì những trăn trở về... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1348