Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Những điểm mới trong C# 9

(1) Visual Studio Cần sử dụng Visual Studio bản preview bản mới nhất, sửa lại file *.csproj thành (2) Tính năng Target Typing File Program.cs Cú pháp cũ Cú pháp mới (3) Tính năng Init-only pr... ...

Nâng cấp lên .NET 5 Preview 7

Liên kết tải về: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0 - phiên bản 5.0.0-preview-7 . Các điểm mới: - Ứng dụng WebAssembly chạy mặc định với .NET 5 - Các yêu cầu debug được cập nhật cho B... ...

Tìm Hiểu Về Mô Hình 3 Lớp (3 Layer)

- Do dạo gần đây mình đang làm về một số app desktop sử dụng mô hình 3 lớp, nên mình sẽ note lại những điều cần chú ý trong mô hình 3 lớp. 1. Mô hình 3 lớp là gì?? Khái niệm: - Mô hình 3 lớp hay cò... ...

C# 8

C# 8 và hơn thế nữa Nội dung chính bao gồm * Thể hiện kỳ vọng null và không null cho các loại tham chiếu * Sử dụng các biểu thức switch với các mẫu phù hợp * Sử dụng cú pháp chỉ mục và khoảng để ... ...

LinQ trong .NET framework

Ngôn ngữ truy vấn LINQ Trước đây ta từng biết trong các hệ cơ sở dữ liệu ta có thể thực hiện các câu lệnh truy vấn như from, where, select,... Đã bao giờ bạn nghĩ rằng ta có thể sử dụng các câu tru... ...

Linq Expression

Chúng ta đã biết rằng biểu thức lambda có thể được gán cho kiểu ủy nhiêm Func hoăc Action để sử lý trong bộ nhớ collection. Trình biên dịch .NET chuyển đổi biểu thức được gán cho Func hoặc Action t... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6