Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

LinQ trong .NET framework

Ngôn ngữ truy vấn LINQ Trước đây ta từng biết trong các hệ cơ sở dữ liệu ta có thể thực hiện các câu lệnh truy vấn như from, where, select,... Đã bao giờ bạn nghĩ rằng ta có thể sử dụng các câu tru... ...

Linq Expression

Chúng ta đã biết rằng biểu thức lambda có thể được gán cho kiểu ủy nhiêm Func hoăc Action để sử lý trong bộ nhớ collection. Trình biên dịch .NET chuyển đổi biểu thức được gán cho Func hoặc Action t... ...

LINQ API

chúng ta có thể viết các truy vấn cho các class mà thực hiện thông qua các interface IEnumerable<T> hoặc Iqueryable<T>. trong namespace System.Linq có chứa các class và interfaces dưới đây được yê... ...

Hàm thông dụng trong c#

Bài viết chỉ mang tính chất tổng hợp từ từ :grin: 1. Kiểm tra mật khẩu: từ 8->15 ký tự,chứa 1 nhất : 1 hoa. 1 thường, 1 ký tự đặc biệt 2. Kiểm tra hợp lệ ngày tháng ...

Tránh tạo object dư thừa – C#

Khi chương trình .NET hoạt động, Garbage Collector (GC) có vai trò quản lý bộ nhớ. Một trong những công việc của quản lý bộ nhớ là loại bỏ những object không dùng tới. Mặc dù GC thực hiện các công... ...

Kiểu dữ liệu Tuple trong C#

Vì sao mình giới thiệu về Tuple? Trong khi làm việc mình đã từng gặp nhiều trường hợp phương thức chúng ta muốn trả về một giá trị, khi phát sinh hay muốn trả về thêm những giá trị nữa thì mình bu... ...

Phân biệt .NET Core, .NET Framework, .NET Standard

.NET Core ra đời từ 2016 và đến nay đã ra phiên bản 3. Hiện nay .NET Core cũng giành được sự ưu tiên so với .NET Framework – một nền tảng truyền thống đã ra đời từ 2001. Trong thời gian gần đây xu... ...

LINQ

(phần 1) Truy vấn tích hợp ngôn ngữ (LINQ) là ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ được giới thiệu với .Net 3.5 & Visual Studio 2008. LINQ có thể được sử dụng với C # hoặc Visual Basic để truy vấn các nguồn ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5