Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Command pattern qua ví dụ !

Command pattern là gì ? - Command pattern là một mẫu thiết kế mà chúng ta có thể sử dụng để biến một yêu cầu thành một đối tượng chứa tất cả thông tin về yêu cầu. - Command pattern khá phổ biến tro... ...

Creating custom Controls Wpf

Introduction Wpf/winforms provides various controls like Buttons, Textbox, TextBlock, Labels etc. All can be used in our projects as desired but customisation options are limited so sometimes we ne... ...

Kiểu dữ liệu trong C#

Dẫn nhập Ở bài BIẾN TRONG C# chúng ta đã tìm hiểu về biến và có một thành phần không thể thiếu khi khai báo biến – Đó là kiểu dữ liệu. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về KIỂU DỮ... ...

So sánh từ khóa Var và Dynamic trong C#

1. Giới thiệu về Static typing và Dynamic typing Các ngôn ngữ lập trình thông thường có thể chia ra thành Static typing và Dynamic typing. Static typing (không nên nhầm lẫn với từ khóa static, đượ... ...

Create a Browser Wpf

In this tutorial i will show you how to use the WebBrowser control to create a web browser application in WPF. Its a pretty simple app but can come in handy if ever the opportunity arrises. Without... ...

Biến trong C#

DẪN NHẬP Ở bài NHẬP XUẤT CƠ BẢN TRONG C# chúng ta bắt gặp một câu lệnh khá lạ đó là int a = 5. Đây là lệnh khai báo biến và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về biến trong bài học hôm nay – BIẾN... ...

Getvalue, Setvalue INI file với C#.

INI file là gì ? Định dạng INI (files với đuôi .ini) là một loại tệp chứa thông tin cấu hình ở định dạng đơn giản plain-text (văn bản minh bạch, rõ ràng), được xác định trước. Nó được sử dụng bởi h... ...

Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application

I. DẪN NHẬP Xin chào toàn thể anh chị em, trong bài chia sẻ lần này mình xin giới thiệu về cách nhập, xuất cơ bản (input, output) trong ngôn ngữ lập trình C#. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng lướt qua ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7