Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Hiểu tường tận về CORS

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) là một cơ chế sử dụng header HTTP mở rộng, để Browser xác định có cho phép một webapp trên một origin origin, có thể access đến resource tại origin khác hay k... ...

CORS là gì?

Dùng CORS làm gì cho phức tạp? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, đầu tiên phải kể đến same origin policy, đây là một trong những chính sách an ninh quan trọng nhất trên các trình duyệt hiện đạ... ...

CORS là gì? CORS với Nodejs

CORS (hay Cross-origin resource sharing) là gì ? - Đúng như tên của nó thì cors nghĩa là chia sẻ tài nguyên chéo nhau, hơi khó hiểu 1 tí nhưng dễ hiểu hơn thì nó là việc bạn chia sẻ tài nguyên của ... ...

CORS - Tiện lợi nhưng cũng lắm rủi ro

![](https://images.viblo.asia/c4613ce2-f8f3-4ff3-b950-682e336bb58f.png) I. Các khái niệm chung Đối với developer, việc sử dụng CORS để chia sẻ tài nguyên giữa các domain là công việc hết sức bình thường, nhưng không phải ai cũng biết cách để ứng dụng CORS cho an toàn.... ...

Tổng hợp về CORS

Trong các trình duyệt web hiện tại, Chính sách cùng nguồn gốc (Same-origiin policy) được áp dụng để ngăn chặn thông tin bị đánh cắp vì một trang web bị lạm dụng bởi một trang web độc hại khác. Ví ... ...