Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Deep Learning và bài toán ước lượng mức độ thiệt hại sau thảm họa dựa trên ảnh vệ tinh

Hiện nay, việc biến đổi khí hậu đang dần có nhiều tác động tiêu cực hơn, gây ra những ảnh hưởng và thiệt hại to lớn. Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện thời tiết cực đoan ở hầu hết mọi nơi trên t... ...

Xview2 challenge và bài toán segmentation

![](https://images.viblo.asia/2c511909-4246-46c0-b7e4-3c198caa49b1.jpg) Xin chào tất cả mọi người. Như vậy là năm 2020 sắp đến thật rồi ! Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đang rất háo hức được trở về nhà, cùng quây quần bên gia đình, bạn bè và người thân, cùng đón ... ...

Detect object sử dụng mô hình SSD

Giới thiệu SSD được thiết kế để phát hiện đối tượng trong thời gian thực. R-CNN nhanh hơn sử dụng mạng đề xuất khu vực để tạo các hộp ranh giới và sử dụng các hộp đó để phân loại các đối tượng. Mặ... ...
  • 1
  • 2