Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Command line with grift in Go

Grift là gì? Grift là một lib rất đơn giản cho phép bạn viết script task đơn giản trong Go và chạy nó bởi tên mà không cần viết bao ngoài bởi main. Grift tương tự và phát triển theo Rake của Ruby ... ...

Hiểu cơ bản về docker

Docker là gì? Docker là một công cụ cho phép các nhà phát triển, sys-admin... có thể dễ dàng triển khai ứng dụng của mình lên chạy một môi trường phát triển Lợi ích chính mà Docker đem lại là cho p... ...

FFmpeg và 20 câu lệnh cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

![](https://images.viblo.asia/b7aeed06-f350-46ac-bea3-b869ca616e0d.png) FFmpeg là gì? FFmpeg là một dự án phần mềm miễn phí bao gồm một bộ phần mềm khổng lồ gồm các thư viện và chương trình để xử lý video, audio, multimedia files và streams. Cốt lõi của nó là chính c... ...
  • 1
  • 2
  • 3