Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Nghệ thuật coding

Mở đầu Hôm nay mình xin mạo muội chia sẻ một vài hiểu biết về của mình về Code Convention sau một thời gian đi làm tuy là không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Đối với mình việc viết code cũng n... ...

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

![](https://images.viblo.asia/496e45ff-34d3-41d5-915e-09fad504d17f.gif) Regular Expression (RegEx) à? Nghe quen quen. Đã bao giờ bạn ở vào các tính huống sau đây? Bạn cần xử lý validate (kiểm tra tính hợp lệ) các trường dữ liệu nhập vào ô Text Bạn cần copy và paste... ...

PSR-3-logger-interface

Giới thiệu . - Hôm trước ngồi bắt đầu gõ PHP, nhưng mà đọc code covetion, có khi còn nhầm nhọt , vì quên chưa thuộc. Thế là thôi, quyết định ngồi đọc code convention thì kiếm được PSR0 to PSR4. - T... ...