Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Entropy Pools Run Dry

Đặt cái tên không hay nên chắc bài của mình cũng chả có mấy ma xem. Bắt đầu nào, tháng 1 vừa rồi, mình có tham dự meet-up của viet openinfra. Tại đây mình được chia sẻ về kinh nghiệm của Viettel v... ...

Từ vựng Cloud mà bạn chỉ có thể nghe bây giờ: SaaS, PaaS, IaaS là gì? Sự khác nhau giữa chúng

Dịch từ bài viết 《図解》いまさら聞けないクラウド用語: SaaS、PaaS、IaaSってどういう意味?そしてその違いとは? Chắc hẳn mọi người đều đã nghe đến từ Cloud, tuy nhiên Cloud nghĩa là gì? Cloud viết đầy đủ là Cloud computing, chỉ đến việc ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5