Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Lỗ hổng Clickjacking

Yo, hôm nay mình sẽ giới thiệu về Clickjacking, nó là gì, cách nó hoạt động ra sao và cách ngăn chặn nó .... nhé :v Khái niệm Clickjacking là một hình thức tấn công đánh lừa người dùng nhấp chuột ... ...