Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về Vue CLI

Tổng quan: Đầu tiên mình nghĩ chúng ta nên hiểu rõ về CLI và phân biệt nó với GUI, tại sao k phải là vue-gui :D :D (https://phambinh.net/bai-viet/developer-nen-lam-quen-voi-cli/) * Angular có @angu... ...

Monitor Redis

Có khá nhiều bài viết trên mạng giải thích Redis là gì, tại sao lại sử dụng redis với sidekiq, hay so sánh redis với những NoSQL Database khác như MongoDB, bạn có thể tự tìm hiểu. Nhưng nếu vẫn còn... ...

Lỗ hổng Clickjacking

Yo, hôm nay mình sẽ giới thiệu về Clickjacking, nó là gì, cách nó hoạt động ra sao và cách ngăn chặn nó .... nhé :v Khái niệm Clickjacking là một hình thức tấn công đánh lừa người dùng nhấp chuột ... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4