Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Config CircleCI deploy Heroku

Bài viết gốc: DnlBlog Hôm trước, mình có tìm hiểu về CircleCI, tiện có cái blog cá nhân này khiến mình tự hỏi, tại sao không sử dụng luôn CircleCI để deploy lên Heroku? Mặc dù việc deploy một ứng ... ...

Tích hợp CI vào Project

![](https://images.viblo.asia/2c4fc685-60c0-4caf-bb06-bd353def66a9.jpg) Init Project Ở đây mình sử dụng một project rails. Không cần quá nhiều đâu ạ. tạo một project và 1 vài model để test thôi. Introduction CI Chắc không còn xa lạ gì với mọi người nữa. CI ở đây mìn... ...