Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Make a simple Chrome Extension - Cute Cat

![](https://images.viblo.asia/90319c07-8c1f-422e-87e4-e41f2ab79ad0.png) Dạo gần đây mình có tìm hiểu 1 ít về Chrome Extension nên hôm nay mình xin viết 1 bài để chia sẻ với các bạn kiến thức đã học được, mong nhận được nhiều ý kiến của các bạn về bài viết. 1. Chrome... ...
  • 1
  • 2
  • 3