Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tạo biểu đồ với Canvasjs

1. Giới thiệu về CanvasJs CanvasJS Charts là một thư viện biểu đồ HTML5 chạy trên các thiết bị và trình duyệt và có hiệu suất gấp 10 lần so với thư viện biểu đồ SVG truyền thống. Điều này cho phép... ...

Hướng dẫn vẽ flowchart

Bạn đã bao giờ băn khoăn về việc làm sao để vẽ 1 flowchart hoàn chỉnh ? Nếu có, thì mình nghĩ đây là 1 bài viết mà bạn nên bỏ 1 chút thời gian để đọc. Dưới đây là 1 số hướng dẫn giúp bạn có thể dễ... ...

Gợi ý cách sử dụng 7 loại biểu đồ

![](https://images.viblo.asia/4302c960-c7c4-4441-bf2f-bd342a0e287c.jpg) Bạn đã bao giờ cảm thấy bối rối nên lựa chọn sử dụng biểu đồ loại nào để tổng hợp số liệu làm báo cáo chưa? Tùy vào nội dung cũng như loại dữ liệu mà người ta sử dụng các dạng biểu đồ khác nhau.... ...
  • 1
  • 2